14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 841 af 28. June 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 For ejeren af en fritidsbolig i udlandet eller ejerens ægtefælle, jf. § 2, stk. 3, er det en betingelse for fradraget, at ejeren eller ægtefællen, jf. § 2, stk. 3, har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

  • 1) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

  • 2) oplysning om lønudgiftens størrelse,

  • 3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder, VAT-nr. for så vidt angår udenlandske virksomheder i et EU/EØS-land eller oplysning om momsregistrering eller registrering i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter for så vidt angår udenlandske virksomheder i et ikke-EU/EØS-land, og CPR-nr. for personer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, inklusiv fulde navn og adresse,

  • 4) dato for arbejdets udførelse og

  • 5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

•••

Stk. 2 Det er endvidere en betingelse for fradraget, at ejeren eller ægtefællen, jf. § 2, stk. 3, har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

  • 1) overførsel via pengeinstitut eller posthus, konto til konto eller kontant til konto,

  • 2) overførsel via internet (netbank) eller

  • 3) Elektronisk betaling med betalingskort.

•••

Stk. 3 Kontant betaling og betaling med check, herunder bankcheck, giver ikke ret til fradrag.

•••
profile photo
Profilside