Bekendtgørelse om bobestyrere § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 6

En bobestyrer kan med en måneds varsel begære sig fritaget for hvervet som autoriseret bobestyrer. Begæringen om fritagelse indgives gennem byretspræsidenten til Civilstyrelsen.