Bekendtgørelse om bobestyrere § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 5

Justitsministeren kan tilbagekalde en autorisation som bobestyrer, hvis

  • 1) indehaveren i længere tid er fraværende på grund af sygdom,

  • 2) indehaveren har tilsidesat sine pligter som bobestyrer væsentligt, eller

  • 3) der foreligger andre særlige grunde.

Stk. 2 Byretspræsidenten underretter Civilstyrelsen om forhold, der kan give anledning til, at autorisationen tilbagekaldes.