Bekendtgørelse om bobestyrere § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 3

Autorisation som bobestyrer medfører pligt til at behandle boer, som udleveres af skifteretten i den retskreds, hvor bobestyreren er autoriseret.

Stk. 2 Skifteretten kan, når der foreligger særlige grunde, efter anmodning fra bobestyreren fritage denne for behandlingen af et bo.