Bekendtgørelse om bobestyrere § 24

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 24

Tilsynet med bobestyreres forvaltning af boer og med boernes beholdninger og værdipapirer føres af den skifteret, der har udleveret boet. Hvis et bo er henvist til behandling ved en anden skifteret, jf. dødsboskiftelovens § 2, stk. 3, føres tilsynet dog af denne skifteret.

Stk. 2 Skifteretten kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, herunder alle kasse- og regnskabsbilag.