Bekendtgørelse om bobestyrere § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 13

Skifteretten kan for advokater, der er autoriserede som bobestyrere i retskredsen, bestemme, at den enkelte bobestyrer eller flere bobestyrere i samme retskreds i fællesskab skal tegne en kautionsforsikring, der omfatter boer, som udleveres til den eller de pågældende i kraft af autorisationen, når det enkelte bos bruttoaktiver ikke overstiger en af skifteretten fastsat værdi. Forsikringssummen fastsættes af skifteretten, og præmien fordeles forholdsmæssigt på de enkelte boer.

Stk. 2 Overstiger bruttoaktiverne i et bo den grænse, der er fastsat af skifteretten, stilles sikkerheden for hele boet efter § 11.