Bekendtgørelse om bobestyrere § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 1

Bobestyrere autoriseres af justitsministeren efter indstilling fra byretspræsidenten og vedkommende landsretspræsident.

Stk. 2 Autorisation som bobestyrer meddeles for en eller flere retskredse. Autorisation sker efter ansøgning. Opslag om antagelse af bobestyrere foretages af byretspræsidenten.