14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Overtrædelse af § 16 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Den, der uden at være autoriseret bobestyrer betegner sig som sådan, eller anvender en betegnelse, der er egnet til forveksling hermed, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside