14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Skifteretten udtager stikprøvevis boer til eftersyn. Ved eftersynet skal det påses, at boets midler er til stede, og at midlerne forvaltes og administreres i overensstemmelse med reglerne i dødsboskifteloven og i denne bekendtgørelse. Endvidere påses, at bobestyreren fremmer boets behandling.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan foretage eftersynet vedrørende boets forhold på bobestyrerens kontor eller pålægge bobestyreren at møde i skifteretten med de dokumenter, der er nævnt i § 24, stk. 2.

•••

Stk. 3 Bobestyreren skal meddele skifteretten enhver oplysning vedrørende boets forhold, som retten måtte ønske i forbindelse med eftersynet.

•••
profile photo
Profilside