14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Tilsynet med bobestyreres forvaltning af boer og med boernes beholdninger og værdipapirer føres af den skifteret, der har udleveret boet. Hvis et bo er henvist til behandling ved en anden skifteret, jf. dødsboskiftelovens § 2, stk. 3, føres tilsynet dog af denne skifteret.

•••

Stk. 2 Skifteretten kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, herunder alle kasse- og regnskabsbilag.

•••
profile photo
Profilside