14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Policerne for kautionsforsikringer skal udformes således, at forsikringen ikke kan ændres eller opsiges uden skifterettens samtykke. Det samme gælder for individuelle ansvarsforsikringer, medmindre ganske særlige omstændigheder gør sig gældende. Forsikringsselskabet underretter skifteretten med mindst en måneds varsel, hvis forsikringen ophører på grund af misligholdelse. Policerne opbevares i skifteretten.

•••

Stk. 2 Er en individuel ansvarsforsikring tegnet således, at den udløber med et forsikringsårs udgang, skal bobestyreren senest 14 dage før forsikringsårets udgang meddele skifteretten, om forsikringen forventes fornyet. Senest 14 dage efter forsikringsårets udgang skal bobestyreren fremsende dokumentation for, at forsikringen er fornyet.

•••
profile photo
Profilside