14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bobestyrere § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere og bygger på bekendtgørelse nr. 808 af 29. November 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 En bobestyrer, der ikke udøver advokatvirksomhed, skal tegne en ansvarsforsikring, der dækker det ansvar, denne måtte ifalde for formueskade, som påføres boet eller andre ved simpel uagtsom handling eller undladelse, når tabet skyldes forsikringstagerens virke som bobestyrer. Policen skal godkendes af skifteretten. Forsikringssummen kan fastsættes foreløbigt, indtil åbningsstatus foreligger.

•••
profile photo
Profilside