Bekendtgørelse om bistandsværger § 20

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bistandsværger er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1512 af 17. december 2019

§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2009 og finder ligeledes anvendelse på bistandsværger, der er beskikket ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2 Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 77 af 5. februar 1999 om bistandsværger ophæves på det i stk. 1 anførte tidspunkt.