14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bistandsværger § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bistandsværger og bygger på bekendtgørelse nr. 947 af 24. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 De i § 18, stk. 1 og 2, nævnte beløb dækker ud over honorar for bistandsværgens arbejde i forbindelse med besøg, retsmøder, klagesager m.v. tillige de udgifter, der er forbundet med hvervet, herunder udgifter til telefon m.v.

•••

Stk. 2 I ganske særlige tilfælde kan politiet under hensyn til arbejdets omfang forhøje eller nedsætte de i § 18, stk. 1 og 2, nævnte beløb.

•••
profile photo
Profilside