14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bistandsværger § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bistandsværger og bygger på bekendtgørelse nr. 947 af 24. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 En bistandsværge kan til enhver tid kræve at blive slettet fra fortegnelsen over bistandsværger.

•••

Stk. 2 En bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, fratages hvervet, hvis den pågældende groft tilsidesætter de pligter, der følger af hvervet, eller i øvrigt viser sig uegnet til hvervet. Hvis fratagelse sker, slettes den pågældende fra fortegnelsen over bistandsværger.

•••

Stk. 3 Afgørelse om fratagelse af hvervet som bistandsværge efter stk. 2 træffes af Rigspolitiet.

•••

Stk. 4 Sletning fra fortegnelsen over bistandsværger efter stk. 1 eller stk. 2 medfører, at nye beskikkelser af den pågældende ikke kan finde sted. Sletning efter stk. 2 medfører endvidere, at spørgsmålet om fortsat beskikkelse snarest skal indbringes for retten af anklagemyndigheden.

•••

Stk. 5 Bistandsværger, som ikke er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, kan under samme betingelser som nævnt under stk. 2 fratages hvervet. Afgørelse herom træffes af retten.

•••
profile photo
Profilside