14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bistandsværger § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bistandsværger og bygger på bekendtgørelse nr. 947 af 24. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Beskikkelsen som bistandsværge for en sigtet eller tiltalt under straffesagens behandling ophører, såfremt retssagen ikke fører til, at der afsiges dom til anbringelse i psykiatrisk sygehus eller sygehusafdeling, i institution for personer med vidtgående psykiske handicap eller i forvaring m.v. eller dom, der giver mulighed for sådan anbringelse, jf. straffelovens §§ 68-70.

•••

Stk. 2 Efter straffelovens § 71, stk. 2, ophører beskikkelsen som bistandsværge for en dømt, når den idømte foranstaltning endeligt ophæves.

•••

Stk. 3 Beskikkelsen som bistandsværge ophører endvidere, hvis den beskikkede bistandsværge udskiftes med en anden.

•••

Stk. 4 Såfremt beskikkelsen som bistandsværge ophører efter bestemmelserne i stk. 1 og 2, bistår bistandsværgen dog den sigtede, tiltalte eller dømte i forbindelse med klager, som var iværksat på tidspunktet for beskikkelsens ophør.

•••
profile photo
Profilside