14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bistandsværger § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om bistandsværger og bygger på bekendtgørelse nr. 947 af 24. September 2009. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Når statsadvokaten har rejst tiltale for nævningeting eller udfærdiget ankemeddelelse, varetager statsadvokaten, indtil fuldbyrdelsesordre er meddelt, de opgaver, der i §§ 4, 5, og 10 er pålagt politiet. I sager, der forelægges Højesteret, varetager Rigsadvokaten disse opgaver.

•••
profile photo
Profilside