Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

§ 9

På baggrund af en vurdering i forbindelse med visitationen oplyser Arbejdstilsynet anmodereren om det forventede samlede tidsforbrug ved sagens behandling.