Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

Gebyr
§ 8

Der skal betales gebyr for behandling af en anmodning om bindende forhåndsbesked.

Stk. 2 Gebyrets størrelse opgøres på baggrund af Arbejdstilsynets samlede tidsforbrug ved sagens behandling.

Stk. 3 Der skal betales gebyr for visitation af sagen. Dette gælder uanset om sagen afvises på grund af, at anmodningen falder udenfor området for bindende forhåndsbesked, eller anmodningen om bindende forhåndsbesked trækkes tilbage, efter at der er foretaget visitation.