Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

§ 6

Arbejdstilsynet træffer alene afgørelse på baggrund af de fremsendte oplysninger og dokumentation.