Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

Almindelige bestemmelser
§ 4

Arbejdstilsynet kan efter anmodning meddele bindende forhåndsbesked til arbejdsgivere samt projekterende og rådgivere.

Stk. 2 En anmodning om bindende forhåndsbesked skal være skriftlig og indeholde alle nødvendige oplysninger af betydning for afgørelsen.

Stk. 3 Oplysningerne skal indeholde en præcis beskrivelse af arbejdsopgaven, den planlagte udførelse af arbejdet samt den planlagte arbejdsmiljømæssige sikring af de ansatte.