Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

§ 2

Ved bindende forhåndsbesked forstås i denne bekendtgørelse en afgørelse om, at udførelsen af et planlagt, ikke påbegyndt, konkret arbejde, opfylder arbejdsmiljølovgivningens krav.

Stk. 2 En bindende forhåndsbesked medfører, at Arbejdstilsynet ikke kan stille yderligere krav vedrørende udførelsen af det arbejde, forhåndsbeskeden omfatter, forudsat at arbejdet udføres i overensstemmelse med forhåndsbeskeden.