Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

§ 12

Gebyret udgør kr. 625 pr. påbegyndt time, baseret på de langsigtede gennemsnitlige omkostninger. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. april med det generelle pris- og lønindeks, jf. Arbejdsmiljølovens § 74, stk. 9.