Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1992 af 09. december 2020

§ 11

Ved sagens afgørelse opgøres det samlede tidsforbrug der er medgået til sagens behandling og der opkræves gebyr med en betalingsfrist på 14 dage fra fakturadato.