14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1111 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Opgørelse af bidrag for arbejdsulykkesforsikringer
Skadesforsikringsselskaber med tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed skal indbetale et beløb til Fonden pr. sikrede under en arbejdsulykkesforsikring.

•••

Stk. 2 Bidragspligten efter stk. 1 gælder både fuldtidsforsikrede og sikrede med deltidsarbejde hos den forsikringstager, der har tegnet arbejdsulykkesforsikringen. Fuldtidsforsikret under en arbejdsulykkesforsikring er den, som er beskæftiget hos forsikringstageren mindst 1.665 timer pr. år. For sikrede under arbejdsulykkesforsikringer, der er beskæftiget hos forsikringstageren mindre end 1.665 timer pr. år, omregnes arbejdstiden til fuldtid som andelen af timer ud af 1.665 timer.

•••

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne skal indbetale forskudsvist til Fonden i henhold til stk. 1 på baggrund af forsikringstagernes estimerede antal sikrede under arbejdsulykkesforsikringer, der er nytegnet eller fornyet i kvartalet. Bidraget til Fonden efterreguleres på baggrund af det reelle antal sikrede, der er opgjort ved arbejdsulykkesforsikringernes udløb. Efterregulering af bidrag indbetalt til Fonden sker kvartalsvis, således at hvert kvartal efterreguleres i det tilsvarende kvartal i det efterfølgende år.

•••

Stk. 4 Fonden kan meddele skadesforsikringsselskaberne dispensation fra fristerne for efterregulering, jf. § 6, stk. 3, vedrørende enkelte arbejdsulykkesforsikringspolicer efter anmodning, og såfremt det ikke har været muligt for skadesforsikringsselskaberne at indhente de fornødne oplysninger om det reelle antal sikrede fra forsikringstageren inden fristens udløb.

•••
profile photo
Profilside