14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1437 af 05. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bidragspligt
Skadesforsikringsselskaberne har pligt til at yde bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden).

•••

Stk. 2 For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, indtræder bidragspligten, når selskabet har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, indtræder bidragspligten, når Finanstilsynet har registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

•••

Stk. 3 For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 1, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ophører med at drive virksomhed. For de skadesforsikringsselskaber, der er nævnt i § 1, nr. 2 og 3, ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor selskabet ikke længere er anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed, eller på det tidspunkt, hvor Finanstilsynet forbyder selskabet at drive virksomhed i Danmark. Uanset 1. og 2. pkt. ophører bidragspligten ved udgangen af det regnskabsår, hvor Fondens formue er på 300 mio. kr.

•••

Stk. 4 Et skadesforsikringsselskab betaler første gang bidrag til Fonden for det kvartal, der indtræder, efter Finanstilsynet enten har givet selskabet tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed eller registreret selskabet som anmeldt til at drive forsikringsvirksomhed i Danmark via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed.

•••
profile photo
Profilside