Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 5a

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

§ 5a

I 2022 udgør andelen af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, 10,5 % svarende til forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger i 2019.

Stk. 2 I 2023 udgør andelen af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, 13,8 % svarende til gennemsnittet af forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger i henholdsvis 2019 og 2020.

Stk. 3 Fra 2024 opgøres størrelsen af den andel af finanslovens bevilling, som øremærkes til e-bøger og netlydbøger, på baggrund af det nyeste tilgængelige data om forholdet mellem antallet af udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antallet af udlån af e-bøger og netlydbøger.

Stk. 4 Opgørelsen i henhold til stk. 3 udarbejdes på baggrund af det nyeste tilgængelige data fra Det Fælles Bibliotekssystem, folkebibliotekernes digitale udlånstjenester eller Danmarks Statistik. Data om Notas udlån indgår ikke i opgørelsen.

Stk. 5 Hvis der et givent år ikke findes tilstrækkelig data i henhold til stk. 4, kan forholdet mellem antal udlån af trykte bøger og fysiske lydbøger og antal udlån af e-bøger og netlydbøger fastlægges på baggrund af opgørelsen fra det forudgående år.