Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 35

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

Ikrafttræden mv.
§ 35

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 288 af 14. marts 2015 om biblioteksafgift ophæves.