14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Rådighedsbeløb for billedkunst udbetales for hvert finansår til den berettigede, hvis betingelserne for udbetaling er opfyldt.

•••

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den dato for udbetaling, der er gældende for det indeværende år. Udbetalingsdatoen kan senest fastsættes til den 30. juni året efter, at der er sket indberetning i medfør af § 30, stk. 1. Udbetaling kan ske senere end denne frist, når dette beror på den afgiftsberettigedes forhold.

•••
profile photo
Profilside