14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Ansøgning til rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af rådighedsbeløbet for grammofonplader, herunder puljen til indlæsere af netlydbøger, skal med de nødvendige oplysninger indsendes på et skema, som er tilgængeligt på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 2 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter hvert år den 1. januar den frist for ansøgning, der er gældende for det kommende år. Fristen kan tidligst fastsættes til den 1. oktober året før det finansår, hvor udbetaling af afgift finder sted.

•••

Stk. 3 Fristen efter stk. 2 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

•••

Stk. 4 Musikgrupper, orkestre eller kor med 18 medlemmer og derover skal indsende en kollektiv ansøgning. En berettiget person kan ikke søge individuelt for et bidrag til en titel, hvis der også søges kollektivt for samme bidrag.

•••
profile photo
Profilside