Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 25

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

Rådighedsbeløb for grammofonplader mv.
§ 25

Efter lov om biblioteksafgift § 8 opføres på finansloven årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til komponister, tekstforfattere, udøvende kunstnere og indlæsere, hvis grammofonplader, cd’er, lydbånd, fysiske lydbøger, netlydbøger og andre lydbærende materialer benyttes på bibliotekerne. Det forudsættes, at de nævnte grammofonplader mv. er udgivet, dvs. bragt i handelen eller på anden måde spredt blandt almenheden, i Danmark.

Stk. 2 5 procent af det samlede rådighedsbeløb for grammofonplader mv. øremærkes til indlæsere af netlydbøger. Fordelingen af dette beløb sker på baggrund af principperne i § 26.

Stk. 3 Det resterende rådighedsbeløb opdeles for fysiske materialer i to lige store dele for henholdsvis de skabende og de udøvende kunstnere., der jf. stk. 1, er berettiget.