14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Klageadgang mv.
Det påhviler de afgiftsberettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår, jf. § 6, stk. 2, i biblioteksafgiftsloven, og meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal indgives til Slots- og Kulturstyrelsen senest 8 uger efter meddelelse om afgiftens fordeling det pågældende år.

•••

Stk. 2 Klagefristen efter stk. 1 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside