Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 23

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

Klageadgang mv.
§ 23

Det påhviler de afgiftsberettigede at kontrollere oplysningerne på de titellister, som ved udbetalingen gøres tilgængelige på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Klager over fordelingen af biblioteksafgift for et givet finansår, jf. § 6, stk. 2, i biblioteksafgiftsloven, og meddelelse om eventuelle fejl eller mangler skal indgives til Slots- og Kulturstyrelsen senest 8 uger efter meddelelse om afgiftens fordeling det pågældende år.

Stk. 2 Klagefristen efter stk. 1 offentliggøres hvert år den 1. januar på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.