14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Udbetaling og beløbsgrænser
Udbetaling af biblioteksafgift fra henholdsvis puljerne for fysiske samt for digitale udlånsenheder sammenlægges, og det samlede beløb udgør grundlaget for den udbetalte afgift i henhold til de udbetalingsgrænser, der er beskrevet i § 4 b i lov om biblioteksafgift.

•••

Stk. 2 Beløb under 1.250 kr. udbetales ikke.

•••

Stk. 3 Beløb, der overstiger 464.975 kr. reduceres på følgende måde:

  • 1) Af beløb over 464.975 kr. indtil 619.968 kr. udbetales halvdelen.

  • 2) Af beløb over 619.968 kr. udbetales en tredjedel.F

•••

Stk. 4 Beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

•••

Stk. 5 De i medfør af beløbsgrænserne i stk. 2 og 3 frigjorte beløb fordeles til andre berettigede, der inden genberegning højst er berettiget til 5.000 kr. Den samlede udbetaling efter genberegningen til disse berettigede må dog ikke overstige 5.000 kr.

•••
profile photo
Profilside