14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse og indberetning af e-bøger og netlydbøger
Faktorerne vedrørende e-bogen og netlydbogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse fastlægges på grundlag af indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og NOTA, i det omfang disse biblioteker har deres bogbestand registreret i maskinlæsbar form og indberetningerne indeholder de nødvendige data til beregning af afgiften.

•••

Stk. 2 E-bogens tilrådighedsstillelse, udbredelse og anvendelse beregnes således:

  • 1) Der tildeles et halvt point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen findes til udlån (tilrådighedsstillelsesfaktor). NOTA behandles som én kommune.

  • 2) Der tildeles 5 point for hver kommune, hvor e-bogen og netlydbogen har været udlånt. Alle kommuner udløser samme antal point, uanset kommunens størrelse (udbredelsesfaktor). NOTA behandles som én kommune.

  • 3) Der tildeles point for graden af anvendelse. Ved anvendelse forstås både streaming og download (anvendelsesfaktor).

•••

Stk. 3 Pointene for anvendelse tildeles efter følgende trinmodel:

Antal anvendelser
Point
0-25
0
26-75
50
76-150
100
150-400
150
401-1.000
200
1.001-2.000
250
2.001-5.000
500
5.001-10.000
750
Over 10.000
1000

•••

Stk. 4 Slots- og Kulturstyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for indberetninger fra folkebibliotekernes digitale udlånstjenester og NOTA.

•••
profile photo
Profilside