Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 14

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1448 af 30. november 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 243 af 19. marts 2020 og bekendtgørelse nr. 545 af 29. april 2022

Beregning af afgift for trykte bøger og fysiske lydbøger
§ 14

Den samlede pointsum, som er tildelt på grundlag af bestemmelserne i §§ 6-13, sættes i forhold til den andel af bevillingen på finansloven, som er reserveret til de trykte bøger og fysiske lydbøger. Slots- og Kulturstyrelsen beregner herefter, hvilket beløb der det pågældende år skal udbetales pr. point for fysiske udlånsenheder.