14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Den afgiftsberettiges andel i værket
For trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, bortset fra antologier mv., jf. § 9, med flere afgiftsberettigede, fordeles det pointtallet, som opnås for en trykt bog, e-bog, fysisk lydbog eller netlydbog, på grundlag af Nationalbibliografiens oplysninger om primære og sekundære bidragydere. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne opdeling i primære og sekundære bidragydere, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, og stk. 2.

•••

Stk. 2 Er der én primær og én sekundær bidragyder, deles pointtallet med tre fjerdedele til den primære og en fjerdedel til den sekundære bidragyder. Er der flere primære bidragydere, deles tre fjerdedele ligeligt mellem dem. Er der flere sekundære bidragydere, deles én fjerdedel ligeligt mellem dem. Er der udelukkende primære bidragydere, deles hele pointtallet ligeligt mellem dem.

•••

Stk. 3 Såfremt flere personer har oversat en trykt bog, en e-bog, en fysisk lydbog eller en netlydbog, deles pointtallet til oversætterne ligeligt mellem dem. Slots- og Kulturstyrelsen kan dog i særlige tilfælde efter ansøgning fravige denne fordeling, jf. § 4, stk. 1, nr. 5.

•••

Stk. 4 Pointtallet for en antologi, et andet samlingsværk eller en årbog deles ligeligt mellem de afgiftsberettigede bidragydere.

•••
profile photo
Profilside