14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om biblioteksafgift § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om biblioteksafgift og bygger på bekendtgørelse nr. 1448 af 30. November 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Personer, som kan modtage biblioteksafgift
Berettigede til at modtage afgift efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 1, er

  • 1) forfattere, hvis trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger er udgivet på dansk, medmindre der er tale om en oversættelse eller en gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse fra fremmedsprog,

  • 2) oversættere samt personer, der foretager gendigtning, genfortælling eller bearbejdelse af fremmedsprogede trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger til dansk,

  • 3) illustratorer, billedkunstnere, fotografer og komponister, hvis frembringelser findes i de i nr. 1 nævnte trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger, eller som selvstændigt er udgivet i bogform i Danmark,

  • 4) illustratorer, som over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenterer, at deres frembringelser særligt er udført til oversættelser, gendigtninger, genfortællinger eller bearbejdelser af fremmedsprogede værker til dansk, og

  • 5) andre bidragydere til de i nr. 1 og 3 nævnte bøger, såfremt det over for Slots- og Kulturstyrelsen dokumenteres, at der er tale om væsentlige bidrag til en titel. Dog udbetales der ikke afgift for bidrag, der er frembragt som led i et ansættelsesforhold, som omfatter redaktionelt arbejde.

•••

Stk. 2 Der ydes kun afgift efter stk. 1, nr. 5, for bidrag, der er godkendt som væsentlige bidrag til en titel inden udgangen af 2002.

•••

Stk. 3 Efter biblioteksafgiftslovens § 2, stk. 3, modtager de i stk. 1, nr. 2, nævnte oversættere m.fl. kun en tredjedel afgift, jf. § 7, stk. 4, og de i stk. 1, nr. 5, nævnte andre bidragydere modtager kun to tredjedele afgift, jf. § 7, stk. 5.

•••

Stk. 4 Personer, som har bidraget til aviser og tidsskrifter, modtager ikke afgift for deres bidrag. Det samme gælder for personer, som alene har bidraget med omslagsillustrationer, eller som har bidraget med mindre tekst- eller illustrationsbidrag i trykte bøger, e-bøger samt fysiske lydbøger og netlydbøger.

•••
profile photo
Profilside