Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 27 af 09. januar 2019

Ikrafttrædelse m.v.
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. januar 2019.