Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 865 af 19. juni 2023

Ikrafttrædelse m.v.
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 27 af 9. januar 2019 om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier ophæves.