Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 27 af 09. januar 2019

§ 4

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2-3, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedens egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning.