14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bevaring og kassation
Bevaring af arkivalier i politikredsene sker ud fra tre udvalgskriterier, efter gerningskoder baseret på væsentlighedskriterier, efter fødselsdag, og efter skøn.

•••

Stk. 2 Bevaring og kassation efter væsentlighedskriterier fastlægges af Rigsarkivet med udgangspunkt i journalplanens gerningskoder. Journalplanen føres ajour med hensyn til gerningskoders placering på stam- eller kassationsarkiv efter godkendelse af Rigsarkivet.

•••

Stk. 3 Fødselskriteriet fastlægges således, at der indenfor journalplanens gerningskoder bevares alle sager, hvor en af de sigtede er født den første i måneden.

•••

Stk. 4 Bevaring efter skøn omfatter arkivalier, som vurderes at være af langsigtet værdi, selv om gerningskoden umiddelbart tilsiger kassation, eller selv om materialet ikke er journaliseret. Endelig afgørelse om bevaring træffes af Rigsarkivet i forbindelse med aflevering.

•••
profile photo
Profilside