Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 31. oktober 2017

§ 3

Finanstilsynet kan afslå en ansøgning om officiel notering af et finansielt instrument, der allerede er officielt noteret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, hvis udstederen ikke opfylder de forpligtelser, der følger af den officielle notering i dette land.