Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 31. oktober 2017

Dispensation
§ 15

Finanstilsynet kan dispensere fra kravene i § 5, stk. 1, og § 6, stk. 1, 1. pkt., hvis Finanstilsynet skønner, at der vil være et tilstrækkeligt marked for de pågældende aktier eller obligationer.