14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Med henblik på at beskytte investorerne, eller for at sikre markedets ordentlige funktion, skal udstedere af finansielle instrumenter offentliggøre de oplysninger, som Finanstilsynet kræver, i en form og inden for de tidsfrister, som Finanstilsynet finder hensigtsmæssige.

•••

Stk. 2 Efterkommer en udsteder ikke det i stk. 1 nævnte krav, kan Finanstilsynet selv foranstalte offentliggørelsen af de krævede oplysninger, efter at udstederen har haft lejlighed til at udtale sig.

•••
profile photo
Profilside