Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 09. marts 2012

§ 8

Kommunalbestyrelsen afholder ledsagerens udgifter til befordring mellem de enkelte ledsageopgaver i lokalområdet.