Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 09. marts 2012

§ 7

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde ledsagelse som en naturalydelse, medmindre den person, der modtager ledsagelse, selv ønsker at udpege en ledsager, jf. § 2, stk. 1, eller ønsker et kontant beløb, jf. § 2, stk. 2.