Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 09. marts 2012

§ 6

Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned.

Stk. 2 Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare den kontante ydelse, jf. § 2, stk. 2, inden for en periode på 6 måneder.

Stk. 3 Ledsageordningen og en eventuel aftale om opsparing, jf. stk. 1 og 2, må tilrettelægges, så ønskerne hos de personer, der modtager ledsagelse, i videst muligt omfang kan imødekommes, men samtidig således, at ordningen bliver mulig at administrere for kommunen.

Stk. 4 Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke.

Stk. 5 Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer.