Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 235 af 09. marts 2012

§ 11

Det kontante beløb, som kommunalbestyrelsen skal udbetale til ledsagelse, jf. § 2, stk. 2, kan maximalt svare til de faktiske omkostninger, som kommunalbestyrelsen har ved at udføre en tilsvarende opgave. Kommunalbestyrelsen skal ved beregningen af beløbet medtage alle omkostninger til opgaven, jf. opgørelsesmetoden for kontant tilskud af hjemmehjælp efter servicelovens § 95 stk. 2. Det medfører, at der ud over løn for op til 15 timers ledsagelse om måneden skal medtages omkostninger til administration i forbindelse med udførelsen m.v. Beløbet udbetales hvert kvartal.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal orientere de kommunale skattemyndigheder om de ledsageordninger, der etableres med kontant tilskud, jf. § 2, stk. 2.