14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 235 af 09. March 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Den person, der modtager ledsagelse, afholder sine egne og ledsagerens udgifter til befordring m.v. samt ledsagerens udgifter, hvis den pågældende ønsker ledsagerens tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, feks. biograf- eller restaurationsbesøg.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan, efter anmodning fra den person, der modtager ledsagelse, yde tilskud til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen. Der kan ydes tilskud med et beløb på op til 797 kr. årligt (2012 priser).

•••

Stk. 3 Beløbet udbetales som et samlet beløb én gang årligt. Udbetalingen sker på baggrund af de sandsynliggjorte udgifter, jf. den opgørelsesmetode, der skal anvendes ved beregning af kommunalbestyrelsens dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave efter en konkret vurdering yde udgifter til ledsagerens lokalbefordring. Hvis ledsagerens tilstedeværelse i det konkrete tilfælde skønnes nødvendig under aktiviteter, der skal betales for, kan kommunalbestyrelsen afholde udgiften hertil.

•••

Stk. 5 Det beløb, der er nævnt i stk. 2, skal ikke være forbrugt, før der ydes hjælp efter stk. 4.

•••
profile photo
Profilside