14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 235 af 09. March 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Der kan dermed være op til 90 timer til rådighed inden for en enkelt måned.

•••

Stk. 2 Personer, der modtager ledsagelse, kan efter aftale med kommunalbestyrelsen opspare den kontante ydelse, jf. § 2, stk. 2, inden for en periode på 6 måneder.

•••

Stk. 3 Ledsageordningen og en eventuel aftale om opsparing, jf. stk. 1 og 2, må tilrettelægges, så ønskerne hos de personer, der modtager ledsagelse, i videst muligt omfang kan imødekommes, men samtidig således, at ordningen bliver mulig at administrere for kommunen.

•••

Stk. 4 Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid mellem de enkelte opgaver medregnes ikke.

•••

Stk. 5 Ved ledsagelse på rejser udover lokalområdet beregnes hjemrejse og/eller nødvendige ventetider eller eventuel overnatning for ledsageren som forbrug af ledsagetimer. De beregnede ledsagetimer kan dog ikke overstige det tilsvarende antal fulde løntimer.

•••
profile photo
Profilside