14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelser for ledsageordningen efter serviceloven § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 235 af 09. March 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Det kontante beløb, som kommunalbestyrelsen skal udbetale til ledsagelse, jf. § 2, stk. 2, kan maximalt svare til de faktiske omkostninger, som kommunalbestyrelsen har ved at udføre en tilsvarende opgave. Kommunalbestyrelsen skal ved beregningen af beløbet medtage alle omkostninger til opgaven, jf. opgørelsesmetoden for kontant tilskud af hjemmehjælp efter servicelovens § 95 stk. 2. Det medfører, at der ud over løn for op til 15 timers ledsagelse om måneden skal medtages omkostninger til administration i forbindelse med udførelsen m.v. Beløbet udbetales hvert kvartal.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal orientere de kommunale skattemyndigheder om de ledsageordninger, der etableres med kontant tilskud, jf. § 2, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside